Daw mis Medi â rhywfaint o drefn a strwythur i fywydau llawer ohonom wedi hamddena neu grwydro dros yr haf. Mae’r plant yn dychwelyd at  flwyddyn ysgol newydd, rhai’n cymryd camau allweddol megis newid ysgol, rhai’n symud i addysg bellach…

Wrth i dymor ysgol arall ddod i’w derfyn ac wrth i ni ffarwelio â’r Gymanfa Gyffredinol a gynhaliwyd yn y Crwys, tebyg yw y bydd llawer ohonom yn troi ein golygon at wyliau neu’r Eisteddfod. Diolch i bawb a gyfrannodd…

‘Rydym bellach wedi cyrraedd y Grawys. Cyfnod sy’n draddodiadol yn un o baratoad ar gyfer yr Wythnos Fawr a’r Pasg. Fel y gwyr unrhyw addysgwr, mae yna werth mewn addysgu cynyddol wrth ail adrodd themâu cyfarwydd wrth i gylchdro’r flwyddyn…

Gweithgareddau ar gyfer ein pobl Ifanc yn y Crwys Masnach Deg – 15fed o Ionawr 2017 am 5.30yh yn y festri. Yn dilyn llwyddiant ymweliad y cyfarwyddwr ac awdur Griff Rowland â’r Crwys, mae’n dda gen i gadarnhau fod Aled Pickard, cynrychiolydd o…

‘Canys bachgen a aned i ni, Mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe’i gelwir “Cynghorwr rhyfeddol, Cawr o ryfelwr, Tad bythol, Tywysog heddychlon”’ (Proffwydoliaeth Eseia 9:6)      Rhown foliant o’r mwyaf i Dduw y…