Ffair Fedi Y Cylch Cymorth

Fe gynhelir Ffair Fedi y Cylch Cymorth ar 13 o Fedi yn y festri ar ol yr oedfa foreol. Mae’r Cylch Cymorth yn codi arian ar gyfer elusennau lleol. Fe fydd amryw o stondinau – dewch yn llu gyda digon…

Darllenwch Y Gadwyn – Tachwedd  2014 yma

GADWYN TACHWEDD 2014

Darllenwch Y Gadwyn – Hydref 2014 yma

Gadwyn Hydref 2014

Darllenwch Y Gadwyn Medi 2014 yma

GADWYN MEDI 2014

Oedfa Sul Mehefin 21ain
Panto 13 a 14 Chwefror

Diolch i bawb oedd wedi dod i’n cefnogi ni.

Darllenwch Y Gadwyn Gorffennaf – Awst 2014 yma

GADWYN Gorffennaf Awst 2014