Mai 22 – ffyrdd ar gau – Velothon 2016

                  Ar Sul Mai 22 bydd nifer o ffyrdd yn Ne Cymru ar gau oherwydd trefniadau Velothon 2016.  Dyma gopïau o fapiau sydd yn ymddangos ar safle we’r Velothon [www.velothon-wales.co.uk].  Cliciwch ar…

Te  Mefus
Taith i Lancarfan
O’r Gadwyn Chwefror 2016 – Nodyn gan ein Gweinidog

Annwyl Ffrindiau,   Mae’n hyfryd cael llunio fy llythyr cyntaf i’r Gadwyn fel Gweinidog y Crwys. Yn syml, gair o ddiolch am y croeso rwy wedi derbyn yn eich plith. Diolch i bawb a fu’n rhan o’r pwyllgora yn y…

GALW GWEINIDOG   Yng nghyfarfod o’r Pwyllgor Bugeiliol ar Fedi’r 14eg penderfynwyd, yn ddiwrthwynebiad, i anfon Galwad Pwyllgor i’r Parchedig Aled Huw Thomas i fod yn weinidog ar Eglwys y Crwys. Anfonwyd y penderfyniad ymlaen i’r Henaduriaeth. Gan fod y…

Darllenwch Y Gadwyn – Hydref 2015 yma

GADWYN HYDREF 2015 wefan

Darllenwch Y Gadwyn – Medi 2015 yma

GADWYN MEDI 2015 wefan

Lluniau Ffair Fedi Y Cylch Cymorth