Bore Coffi – Cymdeithas y Beibl
Ffair Nadolig Cymorth Cristnogol – Tachwedd 18fed

Annwyl Ffrindiau, Braf oedd yr haf eleni. Hyderaf i chi gael rhywfaint o amser i fwynhau tywydd hyfryd haf 2018. Gwenodd yr heulwen ar y brifwyl yma yn y brifddinas a gwn i lawer ohonoch fwynhau’r Wŷl. Bu llawer o…

Yr Encil – Coleg Trefeca

Ffair Fedi y Cylch Cymorth Yn y festri ar ôl yr oedfa foreol, Sul 16 Medi Stondinau amrywiol  Fe fyddwn yn ddiolchgar iawn am gyfraniadau i’r stondinau e.e. cacennau, bwydydd eraill, teganau, crefftau, llyfrau ail-law, gemau.  

Y Gymdeithas Ddrama

                  Cyflwynir dwy ddrama fer o waith Ifan Gruffydd ‘Pwy yw dy Gymydog’ a ‘Gwely a Brecwast’ Nosweithiau Iau a Gwener – Medi’r 20fed a’r 21ain, 7.30 pm Tocynnau £5.00 (ar gael…