GALW GWEINIDOG   Yng nghyfarfod o’r Pwyllgor Bugeiliol ar Fedi’r 14eg penderfynwyd, yn ddiwrthwynebiad, i anfon Galwad Pwyllgor i’r Parchedig Aled Huw Thomas i fod yn weinidog ar Eglwys y Crwys. Anfonwyd y penderfyniad ymlaen i’r Henaduriaeth. Gan fod y…

Darllenwch Y Gadwyn – Hydref 2015 yma

GADWYN HYDREF 2015 wefan

Darllenwch Y Gadwyn – Medi 2015 yma

GADWYN MEDI 2015 wefan

Lluniau Ffair Fedi Y Cylch Cymorth