Darllenwch Y Gadwyn Mehefin 2014 yma

GADWYN MEHEFIN 2014

Bore Coffi Minny St
Darllenwch Y Gadwyn Mai 2014 yma

GADWYN MAI 2014  

Y Parch. Glyn Tudwal Jones, M.A.

Ar hyn o bryd rwy’n darllen copi o’r Gadwyn, misolyn Eglwys y Crwys, Caerdydd, am fis Tachwedd 2001, ddeuddeng mlynedd yn ôl bellach. Ynddo ceir nifer o eitemau sy’n ymdrin â Chyfarfod Sefydlu ein gweinidog newydd, y Parch. Glyn Tudwal…

Hwyl fawr

Ar ôl deuddeng mlynedd yn weinidog yn y Crwys, byddaf yn ymddeol ar ddiwedd mis Hydref eleni, felly hon fydd fy neges olaf i’r wefan! Rwy’n falch o allu dweud fod yma eglwys niferus a bywiog.  Yn wir, ar fy…