Dan Y Wenallt
Yn Eisiau – Gweinidog Llawn Amser
Darllenwch Y Gadwyn yma

Gadwyn Ebrill 2014 Gadwyn Mawrth 2014

Cymorth Cristnogol – Bore Coffi yn Festri Tabernacl yr Aes

              Sadwrn, Mai 10fed, 10.00 – 12.00 Tocynnau: £2.00 gan aelodau’r Pwyllgor Gwneir cais am Bice Bach neu gyfraniadau ariannol [os bydd angen casglu'r pice, cysyllter ag Eleri Bines neu Nans Couch]

Y Parch. Glyn Tudwal Jones, M.A.

Ar hyn o bryd rwy’n darllen copi o’r Gadwyn, misolyn Eglwys y Crwys, Caerdydd, am fis Tachwedd 2001, ddeuddeng mlynedd yn ôl bellach. Ynddo ceir nifer o eitemau sy’n ymdrin â Chyfarfod Sefydlu ein gweinidog newydd, y Parch. Glyn Tudwal…

Hwyl fawr

Ar ôl deuddeng mlynedd yn weinidog yn y Crwys, byddaf yn ymddeol ar ddiwedd mis Hydref eleni, felly hon fydd fy neges olaf i’r wefan! Rwy’n falch o allu dweud fod yma eglwys niferus a bywiog.  Yn wir, ar fy…